START21ART
FINÁLE SÚŤAŽE
..
21.5.2022
Vyhlásenie výtvarnej
súťaže START21ART
21.9. - 30.9.2022
Registrácia školy
na stránke súťaže
1.10. - 21.11.2022
Registrácia študentov,
súťažných diel a poroty
1.12.2022 - 9.1.2023
Hodnotenie diel porotou
na stránke súťaže
16.1.2023
Zverejnenie výsledkov
na stránke súťaže
23.1. - 23.2.2023
Hodnotenie finálných
diel porotou
28.2.2023
Zverejnenie výsledkov
finále súťaže
1.3. - 21.3.2023
Aukcia súťažných diel
na stránke kubikum.com
do 21.4.2023
Odovzdanie cien
výhercom súťaže
Traja najlepší študenti celej súťaže
získajú cenu Nadácie KUBIKUM

Nadácia KUBIKUM pokračuje v česko-slovenskom ročníku výtvarnej súťaže START21ART v II. úrovni hodnotenia

Po vyhodnotení I. úrovne súťaže START21ART sa posúvame o krok ďalej a študenti umeleckých odborov majú možnosť ukázať svoj talent v česko-slovenskom výbere.

Súťažiaci študenti I. úrovne súťaže START21ART vytvorili výtvarné diela na tému ENERGIA. Zo všetkých študentov odborná porota vybrala 21 najlepších diel zo Slovenskej republiky a 21 najlepších diel z Českej republiky, ktoré postúpili do II. úrovne súťaže. V ďalšom pokračovaní súťaže START21ART odborná porota vyberie z obidvoch krajín 3 víťazné diela, ktoré získajú cenu Nadácie KUBIKUM.

Po ukončení hodnotenia a zverejnení výsledkov II. úrovne súťaže START21ART sa v termíne od 1. 3. 2023 do 21. 3. 2023 uskutoční aukcia všetkých súťažných diel v registri KUBIKUM.