START21ART
FINÁLE SÚŤAŽE
Je vymaľované...

Gratulujeme víťazom, ďakujeme všetkým zúčastneným študentom
a želáme úspešnu umeleckú kariéru. My už teraz pripravujeme
tretí ročník výtvarnej súťaže START21ART.
Gratulujeme víťazom, ďakujeme všetkým zúčastneným študentom a želáme úspešnu umeleckú kariéru. My už teraz pripravujeme tretí ročník výtvarnej súťaže START21ART.
..
21.5.2022
Vyhlásenie výtvarnej
súťaže START21ART
21.9. - 30.9.2022
Registrácia školy
na stránke súťaže
1.10. - 21.11.2022
Registrácia študentov,
súťažných diel a poroty
1.12.2022 - 9.1.2023
Hodnotenie diel porotou
na stránke súťaže
16.1.2023
Zverejnenie výsledkov
na stránke súťaže
23.1. - 23.2.2023
Hodnotenie finálných
diel porotou
28.2.2023
Zverejnenie výsledkov
finále súťaže
1.3. - 21.3.2023
Aukcia súťažných diel
na stránke kubikum.com
do 21.4.2023
Odovzdanie cien
výhercom súťaže
Traja najlepší študenti celej súťaže
získajú cenu Nadácie KUBIKUM

Nadácia KUBIKUM pokračuje v česko-slovenskom ročníku výtvarnej súťaže START21ART v II. úrovni hodnotenia

Po vyhodnotení I. úrovne súťaže START21ART sa posúvame o krok ďalej a študenti umeleckých odborov majú možnosť ukázať svoj talent v česko-slovenskom výbere.

Súťažiaci študenti I. úrovne súťaže START21ART vytvorili výtvarné diela na tému ENERGIA. Zo všetkých študentov odborná porota vybrala 21 najlepších diel zo Slovenskej republiky a 21 najlepších diel z Českej republiky, ktoré postúpili do II. úrovne súťaže. V ďalšom pokračovaní súťaže START21ART odborná porota vyberie z obidvoch krajín 3 víťazné diela, ktoré získajú cenu Nadácie KUBIKUM.

Po ukončení hodnotenia a zverejnení výsledkov II. úrovne súťaže START21ART sa v termíne od 1. 3. 2023 do 21. 3. 2023 uskutoční aukcia všetkých súťažných diel v registri KUBIKUM.

Druhý, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže START21ART sme úspešne ukončili s veľkou dávkou energie. Práve témou ENERGIA sa niesol celý jej priebeh.

Ďakujeme školám s umeleckým zameraním, ktoré sa zapojili do START21ART a rozhodli sa spoločne s nami podporiť svojich študentov a výtvarné umenie ako také. Aktívnym prístupom ukázali, že im záleží na zviditeľnení mladých umelcov, ktorých vychovávajú a vzdelávajú. Menovite sú to školy z Českej republiky – EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady, SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice, ŠŠ filmová, multimediální a počítačových technológií Zlín, SUŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, VOŠ grafická a SPŠ grafická Malá Strana, VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Praha 7. Zo Slovenskej republiky ďakujeme školám – SŠUP Ivánska cesta Bratislava 2, SŠUP Hálkova Žilina, SŠUP J. Lettricha Martin, ŠUP Sklenárova Bratislava, ŠUP Staničná Trenčín, ŠUP Ladislava Bielika Vajanského Levice, ŠUP Scota Viatora Ružomberok, ŠUP Slavkovská Kežmarok, ŠUP Vodárenská Prešov, ŠUP Jakobyho Košice, ŠUP Hattalova Nižná, SŠUPAT Vlastenecké námestie Bratislava, SŠUP Samova Nitra, SŠUP Gagarinova Topoľčany, SŠUP Môťovská Zvolen, SŠUP Kyslá Hodruša-Hámre, SŠUP Petzvalova Košice.

Ďakujeme porote nominovanej organizátorom, ktorú tvorili doc. Patrik Ševčík ArtD. a minuloročná víťazka súťaže START21ART Laura Šebestová. Veľká vďaka patrí tiež pedagógom – porotcom zo všetkých prihlásených škôl. Veľmi si vážime ich odbornosť, ochotu a čas, ktorý do súťaže napriek ich zaneprázdnenosti investovali a spoločne vybrali tie najlepšie umelecké diela START21ART. Poďakovanie tiež patrí ostatným pedagógom a garantom, ktorí študentov pri tvorbe správne nasmerovali, ale aj dohliadali na plnenie povinností zo strany súťažiaceho.

V neposlednom rade ďakujeme vám – študentom. Vaša účasť v súťaži bola tou najdôležitejšou súčasťou START21ART. Ďakujeme za všetky vaše výtvarné diela, ktoré v nás zanechali hlboký umelecký zážitok. Teší nás, že môžeme týmto spôsobom podporiť a spropagovať vašu tvorbu a prajeme vám ešte veľa umeleckých úspechov.