START21ART
FINÁLE SOUTĚŽE
Je vymalováno...

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným studentům
a přejeme úspěšnou uměleckou kariéru. My už nyní připravujeme
třetí ročník výtvarné soutěže START21ART.
Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným studentům a přejeme úspěšnou uměleckou kariéru. My už nyní připravujeme třetí ročník výtvarné soutěže START21ART.
..
21.5.2022
Prohlášení výtvarné
soutěže START21ART
21.9. - 30.9.2022
Registrace školy
na stránce soutěže
1.10. - 21.11.2022
Registrace studentů,
soutěžních děl a poroty
1.12.2022 - 9.1.2023
Hodnocení děl porotou
na stránce soutěže
16.1.2023
Zveřejnění výsledků
na stránce soutěže
23.1. - 23.2.2023
Hodnocení finálních
díl porotou
28.2.2023
Zveřejnění výsledků
finále soutěže
1.3. - 21.3.2023
Aukce soutěžních děl
na stránce kubikum.com
do 21.4.2023
Předání cen
výhercům soutěže
Tři nejlepší studenti celé soutěže
získají cenu Nadace KUBIKUM

Nadace KUBIKUM pokračuje v československém ročníku výtvarné soutěže START21ART ve II. úrovni hodnocení

Po vyhodnocení I. úrovně soutěže START21ART se posouváme o krok dále a studenti uměleckých oborů mají možnost ukázat svůj talent v československém výběru.

Soutěžící studenti I. úrovně soutěže START21ART vytvořila výtvarná díla na téma ENERGIE. Ze všech studentů odborná porota vybrala 21 nejlepších děl ze Slovenské republiky a 21 nejlepších děl z České republiky, které postoupily do II. úrovně soutěže. V dalším pokračování soutěže START21ART odborná porota vybere z obou zemí 3 vítězná díla, která získají cenu Nadace KUBIKUM.

Po ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků II. úrovně soutěže START21ART se v termínu od 1. 3. 2023 do 21. 3. 2023 uskuteční aukce všech soutěžních děl v rejstříku KUBIKUM.

Druhý, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže START21ART jsme úspěšně ukončili s velkou dávkou energie. Právě tématem ENERGIE se nesl celý její průběh.

Děkujeme školám s uměleckým zaměřením, které se zapojily do START21ART a rozhodly se společně s námi podpořit své studenty a výtvarné umění jako takové. Aktivním přístupem ukázaly, že jim záleží na zviditelnění mladých umělců, které vychovávají a vzdělávají. Jmenovitě jsou to školy z České republiky – EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady, SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice, ŠŠ filmová, multimediální a počítačových technológií Zlín, SUŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, VOŠ grafická a SPŠ grafická Malá Strana, VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Praha 7. Ze Slovenské republiky děkujeme školám – SŠUP Ivánská cesta Bratislava 2, SŠUP Hálkova Žilina, SŠUP J. Lettricha Martin, ŠUP Sklenárova Bratislava, ŠUP Staniční Trenčín, ŠUP Ladislava Bielika Vajanského Levice, ŠUP Scota Viatora Ružomberok, ŠUP Slavkovská Kežmarok, ŠUP Vodárenská Prešov, ŠUP Jakobyho Košice, ŠUP Hattalova Nižná, SŠUPAT Vlastenecké náměstí Bratislava, SŠUP Samova Nitra, SŠUP Gagarinova Topoľčany, SŠUP Můťovská Zvolen, SŠUP Kyselá Hodruša-Hámre, SŠUP Petzvalova Košice.

Děkujeme porotě nominované organizátorem, kterou tvořily doc. Patrik Ševčík ArtD. a loňská vítězka soutěže START21ART Laura Šebestová. Velký dík patří také pedagogům – porotcům ze všech přihlášených škol. Velmi si vážíme jejich odbornosti, ochoty a času, který do soutěže navzdory jejich zaneprázdněnosti investovali a společně vybrali ta nejlepší umělecká díla START21ART. Poděkování také patří ostatním pedagogům a garantům, kteří studenty při tvorbě správně nasměrovali, ale také dohlíželi na plnění povinností ze strany soutěžícího.

V neposlední řadě děkujeme vám – studentům. Vaše účast v soutěži byla tou nejdůležitější součástí START21ART. Děkujeme za všechna vaše výtvarná díla, která v nás zanechala hluboký umělecký zážitek. Těší nás, že můžeme tímto způsobem podpořit a zpropagovat vaši tvorbu a přejeme vám ještě mnoho uměleckých úspěchů.