START21ART

Propozice k soutěži START21ART

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje 2. ročník česko-slovenské výtvarné soutěže pro vybrané studenty 4. ročníků škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a propagovat tvorbu mladých umělců na začátku jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a profesi, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím online prostoru.

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá škola s uměleckým zaměřením působící na území Slovenské republiky nebo České republiky, jejíž podíl uměleckých oborů/programů činí alespoň 50 % všech oborů/programů, která se zaregistruje na www.start21art.sk pro Slovenskou republiku a na www.start21art.cz pro Českou republiku.

Škola vybere studenty, kteří ji budou reprezentovat! Může však nominovat maximálně 10 % ze všech svých studentů v posledním (čtvrtém) ročníku. (Za každou začatou desítkou studentů jeden nominovaný soutěžící.) Nominovaný student musí být v době registrace do soutěže plnoletý.

Soutěž umožňuje, aby byl soutěžící během soutěže veden pedagogem z vysílající školy. Jméno tohoto pedagoga - garanta uvede soutěžící při registraci svého soutěžního díla.

Každý student může do soutěže přihlásit jedno dílo vytvořené výhradně pro tuto soutěž. Před zahájením soutěže nesmí být toto dílo nikde vystaveno ani přihlášeno do žádné jiné soutěže.

 • Tématem letošního ročníku soutěže je: "ENERGIE"
 • Použitá technika je věcí svobodné volby autora.
 • Rozměry soutěžní díla:
  • minimální: 20 x 29 cm
  • maximální: 100 x 70 cm
 • Dílo musí být podepsáno autorem a na zadní straně označeno štítkem s popisem díla (název, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
 • Dílo musí být vyfoceno z přední i zadní strany spolu se štítkem.
 • Díla budou hodnoceny online na základě jejich digitalizované podoby.
 • Ta musí mít požadované parametry a kvalitu: minimálně 3000 px a rozlišení alespoň 72 dpi, maximální velikost souboru (digitalizovaná podoba díla) je 10 MB, povolené formáty vkládaného souboru jsou JPEG, SVG, PNG.

Soutěžní díla jsou hodnocena v I. úrovni soutěže porotou složenou ze zástupců vysílajících škol a dalších zástupců z oblasti umělecké praxe a vzdělávání, zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku. Každá zúčastněná škola může do I. úrovně soutěže nominovat jednoho porotce ze země, ze které pochází nominující škola. Další zástupce z oblasti umělecké praxe a vzdělávání nominuje organizátor soutěže zvlášť do poroty za Slovenskou republiku a zvlášť do poroty za Českou republiku.

Soutěžní díla jsou hodnocena ve II. úrovni soutěže společnou porotou pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Porotce pro porotu II. úrovně jmenuje organizátor soutěže a členové této poroty mohou, ale nemusí být porotci z I. úrovně. Do II. úrovně postoupí všechny výherní díla z I. úrovně, t. j. 21 děl ze Slovenské republiky a 21 děl z České republiky. Soutěž ve II. úroveň bude probíhat na webové stránce www.start21art.eu.

Časový harmonogram soutěže:

21.05.2022 vyhlášení soutěže,
21.09.2022 – 30.9.2022 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace porotců, na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
1.12.2022 – 2.1.2023 hodnocení díla porotou,
16.1.2023 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
23.1.2023 – 23.2.2023 hodnocení TOP 42 děl porotou,
28.2.2023 zveřejnění výsledků II. úrovně soutěže,
1.3.2023 – 21.3.2023 aukce všech soutěžních děl,
do 21. 4. 2023 předání výher.

Ceny:

 • 2121 eur pro školy z obou zemí (České republiky a Slovenska), jejichž žáci se umístí na 1. místě ve svých zemích, které budou použity na další rozvoj uměleckého vzdělávání,
 • 210 eur pro každého studenta z TOP21 v České republice a TOP21 ve Slovenské republice na podporu jejich další tvorby,
 • účast v porotě pro další ročník soutěže pro studenty, kteří se umístili na 1. místě v 1. úrovni,
 • cena Nadace KUBIKUM pro první tři nejlepší studenty z celého ročníku soutěže,
 • pamětní publikace s díly a profily všech zúčastněných studentů pro každého soutěžícího z TOP21 v České republice a z TOP21 ve Slovenské republice,
 • věcné ceny dle rozhodnutí vyhlašovatele soutěže a registrace na portálu KUBIKUM na 1 rok s balíčkem KUBIKUM L pro všechny účastníky,
 • registrace na portálu KUBIKUM na druhý rok s balíčkem KUBIKUM L pro studenty, kteří se umístili na 1.-3. místě v II. úrovni,
 • zařazení všech soutěžních děl do aukce , přičemž autor vydraženého díla obdrží 80 % vydražené částky (20 % obdrží Nadace KUBIKUM na podporu umění).

Závěrečná ustanovení:

Registrací do soutěže vyjadřují účastníci souhlas s podmínkami uvedenými ve statutu soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Jakákoli změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a dalšími informacemi najdete na www.start21art.cz.

Náš organizační tým vám rád zodpoví všechny vaše dotazy:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00

The three best students of the entire competition
will receive the KUBIKUM Foundation prize