START21ART

Pokyny pro členy poroty

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže určené pro vybrané studenty čtvrtých ročníků středních škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a zpropagovat tvorbu mladých umělců na startu jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a povolání, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím on-line prostoru.

Časový harmonogram soutěže:

21.5.2022 vyhlášení soutěže START21ART,
21.9.2022 – 30.9.2022 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.12.2022 – 2.1.2023 hodnocení děl porotou,
16.1.2023 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
23.1.2023 – 23.2.2023 hodnocení TOP 42 děl porotou,
28.2.2023 zveřejnění výsledků II. úrovně soutěže,
1.3.2023 – 21.3.2023 aukce všech soutěžních děl,
do 21.4. 2023 předání cen.

Profesním garantem soutěže je porota tvořená zástupci vysílajících škol a dalšími zástupci z oblasti umělecké praxe a vzdělávání zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku. Každá vysílající škola má právo nominovat do I. úrovně soutěže jednoho porotce, přičemž tento porotce bude zařazen do poroty hodnotící díla z té země, ze které je nominující škola, tzn. slovenská škola nominuje porotce pro porotu hodnotící díla studentů slovenských škol. Další zástupce z oblasti umělecké praxe a vzdělávání nominuje zvlášť do poroty pro Slovenskou republiku a zvlášť do poroty pro Českou republiku organizátor soutěže.

Soutěžní díla jsou hodnocena v II. úrovni soutěže společnou porotou pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Porotce do poroty ve II. úrovni nominuje organizátor soutěže, přičemž členy této poroty mohou, ale nemusí být, porotci z I. úrovně.

Seznam porotců bude zveřejněn na stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) a na stránce www.start21art.eu (pro soutěžní díla II. úrovně)

Pokyny pro členy poroty:

Pokyny I. úrovně:
 • Porotce se zaregistruje do soutěže přes on-line formulář na webové stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola nebo země určené organizátorem) nejpozději do 21.11.2022 prostřednictvím kódu, který mu poskytne vysílající škola nebo organizátor.
 • V I. úrovni probíhá hodnocení zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku.
 • Díla budou hodnocena on-line na základě jejich digitalizované podoby v čase stanoveném v harmonogramu soutěže.
 • Porota vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo dostane 21 bodů, druhé nejlépe 20 bodů atp. Každou bodovou hodnotu může přidělit jen jednou, tzn. dvě díla nemohou dostat stejný počet bodů od jednoho porotce.
 • Porotci jsou vázáni mlčenlivostí o jejich hodnocení soutěžních děl a přidělených bodech během probíhajícího hodnocení děl.
Pokyny II. úrovně:
 • Soutěžní díla jsou hodnocena v II. úrovni soutěže společnou porotou pro Slovenskou republiku a Českou republiku.
 • Registrace porotců registrovaných prostřednictvím webových stránek www.start21art.sk a www.start21art.cz bude automaticky platná na webové stránce www.start21art.eu, která je určena pro II. úroveň soutěže.
 • Do II. úrovně postupují všechna výherní díla z I. úrovně, tzn. 21 díl ze Slovenské republiky a 21 díl z České republiky.
 • Díla budou hodnocena on-line na základě jejich digitalizované podoby v čase stanoveném v harmonogramu soutěže.
 • Porota vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo dostane 21 bodů, druhé nejlépe 20 bodů atd. Každou bodovou hodnotu může přidělit jen jednou, tzn. dvě díla nemohou dostat stejný počet bodů od jednoho porotce.
 • Porotci jsou vázáni mlčenlivostí o jejich hodnocení soutěžních děl a přidělených bodech během probíhajícího hodnocení děl.

Závěrečná ustanovení:

Registrací v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s podmínkami uvedenými ve statutu soutěže. . Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a další informace na www.start21art.cz.

Případné dotazy rád zodpoví náš organizační tým:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00