Budúcnosť
Téma ročníka 2023/24
..
21.9.2023
Vyhlásenie výtvarnej
súťaže START21ART
21.9. - 21.10.2023
Registrácia školy
na stránke súťaže
21.10. - 21.11.2023
Registrácia študentov,
súťažných diel a poroty
1.12.2023 - 12.1.2024
Hodnotenie diel porotou
v I. úrovni súťaže
23.1.2024
Zverejnenie výsledkov
I. úrovne súťaže
1.2. - 21.2.2024
Hodnotenie finálných
diel porotou
23.2.2024
Zverejnenie výsledkov
finále súťaže
1.3. - 21.3.2024
Aukcia súťažných diel
na stránke kubikum.com
do 21.4.2024
Odovzdanie cien
výhercom súťaže

Nadácia KUBIKUM pripravuje ďalší ČESKO-SLOVENSKÝ ROČNÍK výtvarnej súťaže START21ART

Už tretíkrát chceme dať možnosť zúčastniť sa súťaže študentom umeleckých odborov na Slovensku a v Čechách. Našim cieľom je zviditeľnenie talentu a tvorivosti a podpora škôl s umeleckým zameraním.

Ako sa zapojiť do START21ART?

Každá stredná škola, ktorá má minimálne 50 % umeleckých odborov/programov má možnosť prihlásiť do súťaže desatinu z celkového počtu svojich študentov 4. ročníkov, ktorých úlohou bude samostatne alebo pod vedením pedagóga vytvoriť výtvarné dielo špeciálne pre súťaž START21ART. Témou tohto ročníka súťaže je BUDÚCNOSŤ. Všetky diela budú hodnotené porotou zloženou z osobností českého a slovenského výtvarného umenia a zástupcov zúčastnených škôl.

Čo môžeš získať?

Okrem dôležitého prínosu súťaže pre umelcov z našich dvoch susediacich krajín, ktorým je nepochybne prestíž, máme pripravené aj zaujímavé výhry...

  • Každý študent z TOP21 v Českej republike a z TOP21 v Slovenskej republike bude odmenený finančnou výhrou 210 EUR.
  • Prví traja najlepší študenti z celého ročníka súťaže navyše dostanú cenu Nadácie KUBIKUM.
  • Školy z obidvoch krajín (ČR a SR), ktorých študenti sa umiestnia na 1. mieste v danom štáte, vyhrávajú 2121 EUR.
  • Každý súťažiaci z TOP21 v ČR a z TOP21 v SR dostane pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých zúčastnených študentov.
  • Všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie, pričom autor vydraženého diela získa 80 % z jeho predajnej ceny (20 % získava Nadácia KUBIKUM na podporu umenia).

Česko-slovenský ročník umeleckej súťaže START21ART s témou BUDÚCNOSŤ bude vyhlásený 21. 9. 2023. Registrácia škôl bude možná tiež od 21. 9. 2023. Prázdninový čas môžu školy a študenti využiť na nominácie, inšpiráciu a prípravu súťažných diel.