Sophia Vivien Mináriková

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Trenčín

Sophia Vivien Mináriková

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Trenčín

More

Téma: Energia
Technika: Iné - nezaradené
Rozmery: 60 x 60cm
1. Garant: Ing. Jana Tesarčíková Ing.