Kristína Hrubá

Študijný odbor: Digitálna maľba - koncept art
ŠUP, Trenčín

Kristína Hrubá

Študijný odbor: Digitálna maľba - koncept art
ŠUP, Trenčín

Protiklady

Téma: Energia
Technika: Iné - nezaradené
Rozmery: 60 x 60cm
1. Garant: Ing. Jana Tesarčíková Ing.