Sofia Škvařilová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

Sofia Škvařilová

Študijný odbor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

fragment

Téma: Energia
Technika: Fotografia - klasická čiernobiela
Rozmery: 50 x 50cm