Artur Parajňák

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Artur Parajňák

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Lose&Gain

Téma: Energia
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 40 x 70cm