Lucas Dubecký

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Lucas Dubecký

Študijný odbor: Dizajn digitálnych aplikácií
ŠUP, Košice

Cikáda

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 50 x 70cm
1. Garant: Mgr. art. Jana Minarčíková Nálepková Mgr. art.