Annemarie Bušinová

Študijný odbor: Multimediální tvorba
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Annemarie Bušinová

Študijný odbor: Multimediální tvorba
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Homo Machina

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 29.7 x 42cm
1. Garant: MgA. Leona Kubišová MgA.