Márk Mészáros

Študijný odbor: Priemyselný Dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Márk Mészáros

Študijný odbor: Priemyselný Dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Stavanie nášho vývoja

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kresba
Rozmery: 42 x 29.7cm