Martina Detvajová

Študijný odbor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

Martina Detvajová

Študijný odbor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

Innovation over Miracles

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 42 x 29.7cm