Veronika Gregorová

Študijný odbor: Modelářství a návrhářství oděvu
VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7

Veronika Gregorová

Študijný odbor: Modelářství a návrhářství oděvu
VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7

Nová živočišná forma

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 70 x 50cm
1. Garant: Mgr.A. Eliška Pokorná Mgr.A.