Linda Plívová

Študijný odbor: Grafický design
SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Linda Plívová

Študijný odbor: Grafický design
SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Brutalita

Téma: Energia
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 29 x 42cm