Kristýna Turčin

Študijný odbor: Užitá malba
SUŠ, Uherské Hradiště

Kristýna Turčin

Študijný odbor: Užitá malba
SUŠ, Uherské Hradiště

Rozklad společnosti

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - akrylová maľba
Rozmery: 47 x 63cm