Anna Michaela Hančová

Študijný odbor: Užitá malba
VOŠU a SUŠ, Praha 3-Žižkov

Anna Michaela Hančová

Študijný odbor: Užitá malba
VOŠU a SUŠ, Praha 3-Žižkov

Světlo na konci tunelu

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 100 x 70cm