Stela Haňaková

Študijný odbor: Grafický dizajn
ŠUP, Svidník

Stela Haňaková

Študijný odbor: Grafický dizajn
ŠUP, Svidník

Behavioral Sink

Téma: Budúcnosť
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 32 x 45cm
1. Garant: Mgr. art. Iveta Lenková Mgr. art.