Hugo Halan

Študijný odbor: Grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Bratislava 2

Hugo Halan

Študijný odbor: Grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Bratislava 2

FUTURUKA

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 100 x 70cm
1. Garant: Mgr. art Tomáš Vicen Mgr. art