Klaudie Reschová

Študijný odbor: Grafický design
SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov

Klaudie Reschová

Študijný odbor: Grafický design
SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov

Kompozice236

Téma: Budúcnosť
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 50.8 x 70cm