Vyhlašovatel soutěže:

Nadace Kubikum
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 42213495

Zapsána v Registru Nadací Ministerstva vnitra ČR Registrační číslo: 203/Na-2002/956

Ředitelka soutěže:

Mgr. Ida Pekárová
Email: info@start21art.sk
Mob.: +421 907 21 21 00

Tyto webové stránky obsahují propojení (hyperlinky) k dalším poskytovatelům webových stránek, z pohledu obsahu za ně nesou odpovědnost jednotliví poskytovatelé. Nadace Kubikum nemá žádný vliv na obsahovou formu cílových stránek. Nadace Kubikum kontroluje v pravidelných intervalech propojené stránky. Pokud Nadace Kubikum zjistí protiprávní obsah na propojených stránkách, ihned toto propojení odstraní. Za ilegální, chybný či nekompletní obsah, stejně jako za škody, které vzniknou z použití či nepoužití propojených stránek, ručí jejich poskytovatelé.

Napište nám: